Microtomes/Cryostats

AO 820 Gray microtome
AO 820 Gray microtome
View
Bright M3500 microtome
Bright M3500 microtome
View
Hacker Bright OTF cryostat
Hacker Bright OTF cryostat
View
Krumdieck MD 1000
Krumdieck MD 1000
View
Krumdiek MD1000 tissue
Krumdiek MD1000 tissue
View
Leica CM1510S cryostat
Leica CM1510S cryostat
View
Leica CM1900 Cryostat
Leica CM1900 Cryostat
View
Leica Jung CM3000 cryostat
Leica Jung CM3000 cryostat
View
Leica Jung Supercut 2065
Leica Jung Supercut 2065
View
Leica RM2155 microtome
Leica RM2155 microtome
View
Leica SM2010R sliding microtom
Leica SM2010R sliding microtom
View
Leitz 1720 digital Kryostat
Leitz 1720 digital Kryostat
View
LKB Knife maker type 7801B
LKB Knife maker type 7801B
View
Microm HM335E
Microm HM335E
View
Microm HM440E slidingmicrotome
Microm HM440E slidingmicrotome
View
Microm HM560
Microm HM560
View
Reichert Histostat 855
Reichert Histostat 855
View
Reichert-Jung 2800N Frigocut
Reichert-Jung 2800N Frigocut
View
Reichert-Jung FC 4E
Reichert-Jung FC 4E
View
Reichert-Jung Ultra Cut E
Reichert-Jung Ultra Cut E
View